Výrazy a pojmy Karate Do

Druhy cvičení

Kihon – základní cvičení
Kumite – cvičení s partnerem
Kata – forma předvádění stínového boje

Povely 

Chudan-Kamae – odpovídá to bojovému postavení. Přední ruka kryje vnější stranu těla, která je připravena k úderu Kizami-Zuki. Zadní ruka kryje břicho a je připravena k úderu Gyaku-Zuki.
Gedan-Kamae – posun levou nohou vpřed do Zenkutsu-Dachi s Gedan-Barai
Hajime! – začněte
Kamaete! – zaujmout nějaké držení těla
Mawatte! – obrat
Mokuso – meditace
Mokuso Yame! – konec meditace
Rei! – pozdrav, úklon
Seiza! – sednout si do sedu na paty
Sensei ni – k učiteli
Sensei ni Rei! – vpřed se uklonit a pozdravit učitelku nebo učitele
Shomen ni – úklona k přední straně
Shomen ni Rei! – pozdrav k přední straně
Yame! – stop
Yoi! – pozor

Pásma útoku 

Gedan – spodní pásmo (až k pasu)
Chudan – střední pásmo (od pasu až ke krku)
Jodan – horní pásmo (hlava)

Postoje 

Gyaku-Hanmi – obrácené šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi, horní polovina těla je o 45 stupňů vytočena (např. levá noha vpřed a pravý bok vytočen vpřed)
Hachiji-Dachi – paty jsou v šíři ramen, špičky jsou vytočeny ven
Hangetsu-Dachi – postoj půlměsíce
Hanmi – šikmé postavení Zenkutsu-Dachi a horní polovina je o 45 stupňů natočena vpřed (např. levá noha vpřed a rovněž tak i levý bok)
Heiko-Dachi – paralelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku-Dachi – zavřené postavení nohou
Kamae – bojový postoj
Kiba-Dachi – postoj jezdce
Kokutsu-Dachi – boční postavení, pata přední nohy prochází patou zadní a spolu tvoří úhel 45 stupňů (obranný postoj)
Kosa-Dachi – postavení zadního překřížení nohou
Musubi-Dachi – pohotovostní postavení (nohy zavřené, paty o 45 stupňů otevřené)
Neko-Ashi-Dachi – kočičí postoj
Renoji-Dachi – postavení „L“
Ryo-Yoko-Gedan-Barai-Kamae – oboustranné postavení v Gedan-Barai
Sanchin-Dachi – postoj přesýpacích hodin
Shizentai – normální postoj (přirozený postoj, nohy jsou v šíři ramen)
Shuto-Kamae – postoj Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke
Sochin-(Fudo)-Dachi – silový postoj
Soto-Hachiji-Dachi – postoj s otevřenýma navenek vytočenýma nohama, paty v šíři ramen
Zenkutsu-Dachi – přední postoj (krokový)

Směry 

Hidari – vlevo
Mae – vpřed
Migi – vpravo
Ushiro – vzad
Yoko – do strany

Techniky 

Age-Uke – kryt horního pásma (Jodan)
Ashi-Barai – podmetení nohou
Choku-Zuki – přímý úder rukou z Heiko-Dachi
Enpi-Uchi – úder loktem
Fumikomi – technika dupnutí
Gedan-Barai – obrana spodního pásma (Chudan)
Gyaku-Zuki – úder nesouhlasnou rukou proti postoji (levý postoj a úder pravou rukou a opačně)
Haishu-Uke – blok hřbetem ruky
Haito-Uchi – úder vnitřní hranou ruky
Hiza-Geri – kop kolenem
Jodan-Kizami-Mae-Geri – kop přední částí chodidla na hlavu
Jodan-Ushiro-Mae-Geri = kop zadní částí chodidla na hlavu
Kagi-Zuki – hákový úder
Keage – u technik nohou: kyvadlový kop
Kekomi – u technik nohou: přímý trčený kop se silnou prací boků
Kiri-Gaeshi – výměna nohou na místě při výskoku
Kizami-Geri – kop přední částí chodidla
Kizami-Zuki – úder rukou s vytočením boků a ramen
Mae-Geri – kop vpřed
Mawashi – v kruhu
Mawashi-Geri – obloukový kop
Morote-Uke – obrana oběma rukama současně
Nagashi-Uke – plynulý kryt s odvedením útoku
Nukite – úder špičkou ruky
Oi-Zuki – přímý úder ruky
Osae-Uke – tlakový blok
Rengeri – vícenásobný kop s (nebo bez) mezikroku
Renzuki – vícenásobný úder rukou
Sanbon-Zuki – trojitý úder rukou: 1x Jodan, 2x Chudan, nebo 3x Chudan
Shuto-Uchi – úder hranou ruky
Shuto-Uke – obrana hranou ruky v Kokutsu-Dachi
Sonoba-Geri – kopy prováděné na místě
Soto – venkovní
Soto-(Ude)-Uke = obrana středního pásma z venčí dovnitř
Sukui-Uke – lopatový kryt
Suri-Ashi – šoupavý posun vpřed, nebo vzad, kdy při přitažení se nohy dotýkají
Tate – přímo dolů
Tate-Uraken-Uchi – úder hřbetem pěsti ze shora dolů
Teisho-Uke – obrana palcovou hranou ruky
Teisho-Zuki – úder palcovou hranou ruky
Tettsui-Uchi – kladivový úder pěstí
Uchi – technika seknutí
Uchi-(Ude)-Uke – obrana středního pásma z vnitřní strany ven
Ura-Mawashi-Geri – obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední, nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
Ushiro-Geri – kop vzad
Ushiro-Mawashi-Geri – obloukový kop vzad s celým otočením těla
Yoko-Geri – kop do strany
Yoko-Uraken-Uchi – úder hřbetem ruky stranou
Yori-Ashi – posun oběma nohama současně vpřed, vzad nebo stranou
Zuki – úder pěstí

Treninkové a bojové formy 

Gohon-Kumite – 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder
Happo-Kumite – trénink pro zvládnutí kroku a pohybů těla, jakož i výuka instinktivní reakce, kdy více útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed. Útočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou/protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší.
Ippon-Kumite – jeden útok, obrana a protiútok
Jiyu-Ippon-Kumite – Obě strany stojí proti sobě ve volném bojovém postoji, útočník si hledá pro svoji techniku výhodný odstup a svojí nahlášenou techniku okamžitě vykonává. Útok provádí s největším nasazením, bez myšlenek na další očekávanou akci obránce. Obránce se nesmí snažit o zkrácení vzdálenosti aby se nemohl „ulít“ z útoku, naopak by měl útok blokovat, případně ustoupit na co nejkratší vzdálenost a obranu ukončit silnou kontrující technikou.
Jiyu-Kumite – volný boj
Kaeshi-Ippon-Kumite – Útočník a obránce stojí proti sobě v Shizentai. Útočník hlásí pásmo (u kopů i techniku samotnou) a útočí vlevo, nebo vpravo dle své volby přímo ze Shizentai. Obránce se stahuje do přiměřeného postoje podle útoku (jako v Kihon-Ippon-Kumite) a blokuje. Potom útočí obránce sám a to tak, že provádí krok vpřed s použitím stejné techniky jakou byl napaden. Nyní obránce, předtím útočník se stahuje zpět, nebo do strany blokuje, kontruje a staví se do KAMAE. Útočník by se měl zpočátku soustředit jen na svou útočící techniku a potom bleskově odpovědět na protiútok, blokovat a silou kontrovat.
Kata – FORMA (Předváděná forma stínového boje, obsahuje všechny základní techniky v daných kombinacích.)
Kihon – základní cvičení
Kumite – cvičení s partnerem (škola boje)
Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite – útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný, kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce blokuje a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiůtok (obránce zaujímá bojový postoj), zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku a na vzdálenost k postoji obránce. Obránce blokuje, kontruje a zaujímá opět bojový postoj. PřÍklad k OKURI-JYIU-IPPON-KUMITE: Útočník útočí po nahlášení s Oi-Zuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Zuki/zaujímá bojový postoj. Nyní útočí útočník bez nahlášení techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan. Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan a kontruje s Gyaku-Zuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.
Sanbon-Kumite – 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiůtok
Shiai – závody

Další pojmy 

Budo – bojová umění
Bunkai – demonstrace významu KATA – pohybů s jedním, nebo více partnery (aplikace na kata)
Dan – mistrovský stupeň
Deai – vlastním útokem předejít jinému útoku
Dojo – místnost na cvičení, klub
Do – cesta
Hara, Tanden – břicho, centrum bolesti
Hiki-Te – stažení pěstě k boku
Karate – cesta „prázdné“ ruky
Karate-Do – KARA – prázdný, dutý; TE – ruka; DO – cesta. (Prázdný, dutý zde má filosofický význam ve smyslu „osvobození se od všech myšlenek, očistit ducha“, tzn. „že jsem připraven rozpustit se v prázdnotě universa-vesmíru“). Na Okinawě pocházelo původní označení z čínského zavedeného bojového systému TO-DE („z číny pocházející techniky“), japonsky KARA-TE. Tento bojový systém se později nazýval také OKINAWA-TE. Mistr Gichin Funakoshi (l868-l957) změnil původní čínsky psaný znak, že se TO (symbol pro vše přicházející z číny), nebo japonsky čtené KARA a změnil TO na nový znak, který se čte KU (vyslovuje se „KUH“) rovná se nebe, nebo také KARA (TO, ale s filosofickým významem „prázdný“).
Karategi – Karate-oblek
Karateka – lidé provozující Karate
Ki – vnitřní energie
Kiai – nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem
Kime – Kime je hlavní princip každé techniky v Karate. Kime znamená explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší době jaká je jen možná. Cílem je všechnu energii, kterou může tělo vydat, soustředit na jeden bod a vydat ji šokovým stylem. Kime se provádí při úderu, při srážení a kopu, ale také u obrany.
Kime-Vaza – protiútoky/kontrtechniky jako „rozhodující technika“ (při tom by měl být zvolený cíl bleskově zasažen s maximálním silovým nasazením).
Kogeki – útok
Kyu – žákovský stupeň
Maai – korektní odstup
Sabaki – vyhnout se, často s „rotací těla“
Sentei-Kata – od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata s předem dané skupiny Kata (např. Heian 1-5, Tekki 1, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Hangetsu).
Shitei-Kata – povinná Kata
Sun-Dome – znamená zastavení techniky těsně před cílem
Tai-Sabaki – vyhnutí a kontr
Te – ruka
Tokui-Kata – volná Kata
Uke – obrana
Zanshin – kontrolovaný poslední postoj po technice

Počítání

1 – iči
2 – ni
3 – san
4 – ši, yon
5 – go
6 – roku
7 – šiči, nana
8 – hači
9 – kjů, ku
10 – džů
Používáním výslovnosti „yon, nana“ se vyhýbáme slabice „ši“, která je homonymní se slovesem „šinu“ – umírat.