Fudokan

”V roce 2001 jsem spolu s několika přáteli založil Karate do Fudokan Institut Praha. Navázali jsme tak na instituty Fudokan Karate Do v Bělehradě, Berlíně, Moskvě a Londýně. Naším garantem se stal Prof. Dr. Ilija Jorga, zakladatel Fudokanu, a jsem mu za to nesmírně vděčný.“

Ladislav Kříž

„Po čtyřiceti letech tréninku karate mohu říci, že se Fudokan zrodil ve chvíli, kdy jsem poprvé navštívil dojo. Tři ideogramy slova Fudokan znamenají stabilitu, tvrdost, důkladnost, dům a domov. Fudokan je dům stabilních základů. Tradiční symboly znaku Fudokanu – orel, slunce, tygr a mořská vlna jsou symboly spojené s historií karate. Emblém Fudokanu je podobný erbu a je spoután s historií, která se odvozuje od sportovního karate. Fudokan je spojen s tradicí sebeobrany a založil jsem ho spolu s lidmi, kteří jsou stejného smýšlení, a to kvůli zachování a udržení hodnot původního karate.

V letech 1980 – 1989 udělal Fudokan velký pokrok směrem k samostatnosti díky uznání světovou organizací tradičního karate ITKF. Japonští instruktoři sice pohlížejí na Fudokan rozdílně, v konečném efektu však byli učitelé karate nuceni akceptovat Fudokan jako svébytnou organizaci.

Fudokan je tedy návratem k započaté cestě. Přesněji k již dávno započaté cestě, která jde přes Taji Kaseho až k Yoshitakovi Funakoshimu.”

Prof. Dr. Ilija Jorga