Gichin Funakoshi

Mistr Funakoshi se narodil 10. 11. 1868 v Okinawě (okres Yamakawa-cho), jako jediný syn obyčejné samurajské rodiny tehdejší třídy shizoku. Otec G. Funakoshiho byl odborníkem v boji s okinawskou tyčí (kon).

V dětství bydlel u svého dědečka Gifu, který byl odborníkem v konfucianském učení. Od něho se učil čtyřem čínským klasikům. Už během školní docházky se setkal s mistrem Azato, žákem (uchi–deshi) směru Matsumura a začal u něho s výukou Karate-do.

V té době cvičil Karate tajně a to vyžadovalo, aby svého mistra navštěvoval v noci. Každý  večer docházel do domu svého učitele Azato a trénink trval často do ranních hodin. Skládal se pouze z opakování kata. Nic nemohlo přimět mistra k tomu, aby se toho alespoň na chvíli vzdal. Často býval u Azata na návštěvě mistr Itosu a zatímco Funakoshi cvičil svoje kata, bavili se oba mistři o filosofii Karate-do. Mistr Azato Funakoshiho málo chválil a často káral. Roky ubíhaly a na jeho výcviku se nic neměnilo. Věrný zásadě minimálně tři roky na jednu kata (hitokata sannen), učil ho mistr novou formu teprve tehdy, až zvládal dostatečně dobře tu starou. Mistr Funakoshi psal, že musel deset let celé dny cvičit Tekki-Kata, než s ním byl mistr spokojen. Roku 1888 složil zkoušku na  pomocného učitele ve škole v Shuri. V roce 1891 byl však přeložen a povýšen na učitele vyšší školy. Jeho vazba na učitele Shuri-te Azata a Itosu se nikdy nepřerušila, i když nyní začal cvičit pod vedením mistrů Kyuna, To’onna, Nigaki a Sokon Matsumury. Po třiceti letech školní výuky požádal mistr Funakoshi o uvolnění a věnoval se plně Karate-do. Díky němu mělo Japonsko po třista letech poprvé skutečný kontakt na okinawské Karate, když mistr Funakoshi odjel v roce 1916 do Kyota a uspořádal tam demonstraci Karate. 6. března 1921 pak přijel japonský princ Hirohito na Okinawu a jemu na počest se konala nová demonstrace Karate-do. Klíčový byl rok 1922, kdy byl mistr Funakoshi okinawskými mistry vyslán do Tokia, aby tam předvedl další ukázku Karate-do. Nikdo tehdy netušil, že cesta Funakoshiho v květnu 1922 měla být cestou bez návratu. Ve svém dobrovolném azylu věnoval tehdy 53-letý mistr zbytek svého života šíření Karate-do.

Teprve v září 1924 založil první Karate klub při Keio univerzitě. Pak následoval klub na Ichiho univerzitě (1926) a v roce 1927 přibyly univerzity Takushoku, Waseda, Hosei, Niho, Shodai a další.

Cesta mistra Funakoshiho bojovým uměním, která nakonec vedla k založení jím nezamýšleného stylu Shotokan, nebyla prosta lidských emocí a zklamání. Mistr sám byl svým okinawským původem ovlivňován ve dvou liniích: od mistra Itosu zdědil nesmírné technické vědění a um v bojovém umění, zároveň dodržoval přísný řád a životní styl mistra Azato.

Mistr Funakoshi vychoval celou řadu vynikajících bojovníků (Shimoda, Hironishi, syn Yoshitaka, Egami, Kanazawa) a mnoho dalších. Vnitřním žákem a zároveň pokračovatelem mistrova učení byl mistr Shigeru Egami.

O’sensei Funakoshi zemřel 26. 4. 1957 ve věku 88 let. S ním odešel jeden z největších mistrů Karate, jaký kdy žil! Jeho život se vyznačoval neustálým bojem o ty lidské hodnoty, kterých lze dosáhnout cvičením Karate-do. Odsuzoval výcvik bojovníků bez morálky a byl proto často vysmíván. Těm, kteří nechápali, říkával: „Co je vám platná vaše silná technika, když nemáte žádnou filosofii?“