Cvičení – Karate Kříž

Kata – Historie a současnost

O katách se dnes vede mnoho dohadů a sporů. Karate se rozdělilo na stovky směrů, škol a federací. Nastal odklon od filozofického pojetí cvičení a z Karate se stalo sportovní odvětví se všemi klady a zápory, které dnešní sport přináší. Je pravdou, že pro zachování a rozvoj muselo i Karate projít určitou komercionalizací, jinak by nemělo v široké nabídce různých úpolových disciplín šanci přežít. Jedna z možnosti, jak alespoň částečně dosáhnout základních duchovních hodnot, o které v počátcích šlo, se jeví cvičení kata. A jak se dále dočtete všechny katy mají ve svých kořenech stejný původ. Viz kořeny Fudokanu.

Asi před 500 lety Karate dosáhlo vysokého stupně rozvoje na Okinawě, ostrově v souostroví Ryukuy. Vytvořili se dvě školy Shurite-te a Naha-te (te – ruka).

Shuri-te se vyvíjelo hlavně v kraji Shuri a Tomari. Tento styl byl také nazván Shorin ryu (ryu – škola).

Naha-te se vyvinul v přístavní oblasti města Naha a je také znám pod názvem Shorei ryu.

Tyto styly Karate byly předávány z jedné generace na druhou. Cvičily se jen ve formě kata a pouze v kastě válečníků, jako tajná věda. S rozvojem společnosti a zrušením feudálního zřízení se toto tajné bojové umění dostalo i do širších kruhů veřejnosti.

Obě školy mají svoji specifickou charakteristiku – Shorin ryu je škola založena na rychlosti. Útok je prováděn řízně a s ohromnou rychlostí. Typický představitel je kata Empi. Empi znamená v překladu letící vlaštovka a celé cvičení je prováděno jakoby letmým zaútočením.

Oproti tomu je Shorei ruy pomalejší, ale techniky jsou prováděny s mnohem větší silou a dopadem, jak je například vidět v katě Hangetsu. Shorin se dále dělí na dvě významné školy Goju ryu a Uechi ruy. Tyto 4 formy stylů se hlavně uplatňují na Okinawě. Dnes se s nimi ale můžete setkat po celém světě.

V mateřské zemi Japonsku existuje mnoho škol Karate. Pět nejvýznamnějších ale je: Shotokan, Goju ryu, Wado ryu, Kyokushinkai a Shito ryu. Přibližně stejný poměr je i v okolním světě. Styl Shotokan a tedy i kata této školy vyvinul sensei Gichin Funakoshi. Dobře využil jak stylů Shorin, tak i Shorei. Po dlouholetém studiu obou stylů zkombinoval nejsilnější rysy těchto směrů a vytvořil styl vlastní, který se dnes nazývá Shotokan.

Fudokan je odnoží stylu Shotokan a cvičí všechny katy této školy. Aby ale spojil principy obsažené v katách Okinawy a zbytku Japonska má i katy vlastní, které obsahují prvky všech těchto směrů. Vytvořil je zakladatel Fudokanu Prof. Ilija Jorga.

Ladislav Kříž