Zkušební řád ČFTKF

Funkce technických stupňů

Barva pásku v tradičním karate označuje výkonnostní stupeň jednotlivce. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit. Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést různé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti, schopnost sportovního chování. Zkušební řád je pevně stanoveným systémem. je to dlouholetá výzva, kterou každý karateka musí akceptovat již na začátku své cesty tradičním karatedo k úspěchu a poznání. Etiketa při zkoušce
Ke zkoušce přistupuje karateka řádně oblečen v bílém karate gi. Po vyvolání vystupuje s jistotou a sebedůvěrou, ukloní se před komisařem s patřičnou vážností, respektem a přesvědčením o pozitivním průběhu zkoušky. Vnitřně je připraven vydat maximum tělesné i duševní síly. Bude-li výsledek zkoušky negativní, karateka úklonou ukáže, že má úctu ke zkušebnímu komisaři a jeho rozhodnutí. Slibuje tím, že při opakování zkoušky ze sebe vydá více, aby byl výsledek pozitivní. Důležité je též, aby kladný výsledek zkoušky nevedl ke ztrátě skromnosti karateky. Poznámky
Při Kihon v Kiba-Dachi po třetí akci Ki-ai, v Zenkutsu-Dachi po páté akci Ki-ai. Při Kumite protiúder s Ki-ai.
 9 KYU – bílé obi
Kihon 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri Kata Taikyoku Shodan
 8 KYU – žluté obi

Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate 5x Kokutsu-Dachi vpřed s Shuto-Uke, Mawate 5x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage Kata Heian Shodan, Taikyoku Nidan Kumite  Gohon-Kumite Útok 5x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, po páté technice protiútok Útok 5x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, po páté technice protiútok
 7 KYU – oranžové obi

Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Gyaku-Tsuki 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Jodan-Mae-Geri 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany Kata Heian Nidan, Taikyoku Sandan Kumite Sanbon Kumite Útok 3x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, protiútok Útok 3x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, protiútok Útok 3x Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, protiútok
 6 KYU – zelené obi
Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Gyaku-Tsuki, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sabon-Tsuki, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ren-Geri (Mae-Geri-Chudan stáhnout zpět, vpřed Mae-Geri-Jodan) 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri Kata Heian Sandan Kumite Kihon-Ippon-Kumite útok vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, obrana Gedan-Barai, libovolný protiútok
 5 KYU – modré obi
Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sabon-Tsuki, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Age-Uke, Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, Mawate 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri-Ren-Geri (Kizami-Geri-Chudan, vpřed Mae-Geri-Keage-Jodan) 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, na obě strany 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri Kata Heian Yondan Kumite Kihon-Ippon-Kumite útok vlevo a vpravo Jondan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, libovolná obrana a protiútok
 4 KYU – modré obi
Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Uchi-Uke, Kizami-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, Uraken-Uchi 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Yoko-Geri-Kekomi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Oi-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mawashi-Geri, Gyaku-Tsuki 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, na obě strany 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany 4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Yoko-Geri-Keage stejnou nohou bez došlapu na zem 4x Zenkustu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem Kata Heian Godan Kumite Sanbon Kumite Tori Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-mae-Geri, Uke Gyaku-Age-Uke, Gyaku-Soto-Uke, Gyaku-Gedan-Barai
 3 KYU – hnědé obi
Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku-Sanbon-Uke5x Kokutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki, Age-Uke 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Uraken-Uchi, Gyaku-Tsuki 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Shuto-Uchi 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Age-Uke, Gyaku-Tsuki, Gedan-Barai 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, obrat vpřed do Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi 3x Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Mawashi-Geri-Ren-Geri (Kizami-Mawashi-Geri-Chudan, vpřed Mawashi-Geri-Jodan) 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Gyaku-Tsuki Jiyu-Kamae, bojová kombinace dle zkušebního komisaře Kata Tekki Shodan Taiji Shodan Kumite Jiyu-Ippon-Kumite Jodan-Oi-Tsuki, Chudan Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi
 2 KYU – hnědé obi
Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Sanbon-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Jodan-Oi-Tsuki, Gyaku-Mae-Empi, Tate-Empi, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Mawashi-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Haito-Uchi 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Uraken-Uchi, překrok do Zenkutsu-Dachi se Shuto-Uchi, Gyaku-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, Uraken-Uchi, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Oi-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri, Gyaku-Tsuki 5x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri vpřed, Ushiro-Geri zpět stejnou nohou bez došlapu na zem Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Tsuki Jiyu Kamae, dvě různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře Kata Shitei Kata Heian 1-5 Tekki Shodan Tokui Kata Taiji Nidan Bassai Dai Kumite Jiyu-Ippon-Kumite Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Jodan-Mawashi-Geri Jiyu-Kumite
 1 KYU – hnědé obi
Kihon   5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Gyaku-Sanbon-Tsuki 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Mae-Geri-Chudan, zpět do Zenkutsu-Dachi se Sanbon-Tsuki 5x Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Mae-Geri, Gyaku-Tsuki 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, překrok do Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem, vpřed do Kiba-Dachi (Kamae) s Mawashi-Geri 5x Shiho-Zenkutsu-Dachi, Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri, Yoko-Geri-Keage, Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem Silové cvičení Fudo-Dachi (Kamae), do Zenkutsu-Dachi Gyaku Tsuki Jiyu-Kamae, tři různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře Kata Shitei Kat Heian Oi-Kumi Taiji-Nidan Tokui Kata Bassai Dai, Jion Kumite Jiyu-Ippon-Kumite Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Chudan-Mae-Geri Jiyu-Kumite
 SHO DAN – černé obi
Waza   Dachi
Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Fudo, Kosa, Renoji, Neko-Ashi, Sanchin Uke-Waza Gedan-Barai, Age, Uchi, Soto, Shuto, Morote, Kakiwake, Juji, Haisu, Teiso, Sokumen, Awasate-Te-Uke-Haito, Osae-Uke, Nagashi-Te-Uke, Tsukami-Mawashi-Uke Te-Waza Oi, Gyuaku, Kizami, Nukite, Tetsui, Ura, Empi, Shuto, Haito, Kagi, Morote, Uraken, Teisho-Uchi Geri-Waza Mae, Yoko-Kaege, Yoko-Kekomi, Mika-Tsuki, Hiza, Mawashi, Ushiro, Nami-Gaeshi, Ashi-Barai, Kizami, Ura-Mawashi-Geri Kihon Kombinace ze tří různých základních technik ve třech možných pozicích dle zkušebního komisaře. Kombinace různých bojových technik dle zkušebního komisaře Oi-Tsuki, Gyaku-Tsuki, Age-Empi-Uchi Age-Uke, Gyaku-Tsuki, Mae-Empi-Uchi Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki Soto-Uke, Gyaku-Tsuki, Uraken-Uchi Soto-Uke, Yoko-Empi-Uchi, Uraken-Uchi Shuto-Uke, Mae-Geri, Nukite, Shuto-Uchi Mae-Geri Ren-Geri Yoko-Geri-Keage Yoko-Geri-Kekomi Mawashi-Geri Mawashi-Geri, Yoko-Geri-Kekomi Shiho-Tsuki Shiho-Geri Kata Shitei-Kata Heian Oi-Kumi Tokui Kata Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Taiji Shodan, Taiji Nidan, Hangetsu Kumite  Jiyu-Ippon-Kumite Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi, Ushiro-Geri Jiyu-Kumite Test Kontrola přesnosti úderu a kopu Oi-Tsuki nebo Mae-Geri, 10 pokusů, pohyblivý cíl Tameshi-Wari-Gyaku-Tsuki, dřevěná deska 400x300x20mm
 NI DAN – černé obi
Waza Dachi   Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Fudo, Kosa, Renoji, Neko-Ashi, Sanchin, Hangetsu Uke-Waza Gedan-Barai, Age, Uchi, Soto, Shuto, Morote, Kakiwake, Juji, Haisu, Teisho, Empi-Joko, Uraken, Sokumen, Osae, Otoshi, Zukami, Sukui Te-Waza Oi, Gyaku, Kizami, Nukite, Tesui, Ura, Empi, Shuto, Haito, Kagi, Morote, Uraken, Teisho, Age-Tsuki Geri-Waza Mae, Yoko-Keage, Yoko-Kekomi, Fumikomi, Mika-Tsuki, Hiza, Mawashi, Ushiro, Nami-Gaeshi, Ashi-Barai, Ura-Mawashi, Kizami Kihon Kombinace ze čtyř různých základních technik ve čtyřech různých pozicích dle zkušebního komisaře Kombinace různých bojových technik (Jiyu-Kamae) dle zkušebního komisaře Kizami-Tsuki, Sanbo-Tsuki, Uraken-Uchi, Gyaku-Tsuki, Age-Empi-Tsuki Kizami-Tsuki, Mae-Geri, Oi-Tsuki, Yoko-Geri Age-Uke, Mawashi-Geri, Uraken-Uchi, Yoko-Geri, Gyaku-Tsuki Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi Mae-Geri, Yoko-Geri, Ushiro-Geri, Mawashi-Geri Shiho-Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki Kata Taiji Nidan Kombinace Bassai Dai, Kauku Dai, Empi Jion, Empi, Sanchin Shitei Kata Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Taiji Nidan, Taiji Shodan Tokui KataMeikyo Shodan, Meikyo Nidan, Bassai Sho, Kanku Sho Kumite
Jiyu-Ippon-Kumite
Kizami-Tsuki-Jodan, Gyaku-Tsuki-Chudan, Mae-Geri, Kizami-Mawashi-Geri-Jodan, Ushiro-Geri Prvky sebeobrany Jiyu Kumite proti dvěma kandidátům na stejný technický stupeň
 SAN DAN – černé obi
Waza Dachi   Zenkutsu, Kokutsu, Kiba, Fudo, Kosa, Renoji, Sanchin, Neko-Ashi, Hangetsu, Sagi-Ashi, Tsuru-Ashi, Hanosku, Musubi Uke-Waza Gedan-barai, Age, Uchi, Soto, Shuto, Morote, Kakiwake, Juji, Haisu, Teisho, Empi, Uraken, Sokumen, Osae, Otoshi, Zukami, Sukui, Nagashi, Tebui-Kake, Haito, Tesho-Awase, Ashi-Uke, Bo, Gyaku, Tsukami, Mawashi Te-Waza Oi, Gyaku, Kizami, Nukite, Tetsui, Ura, Empi, Shuto, Haito, Keage, Morote, Uraken, Teisho, Age-Tsuki Geri-Waza Mawashi-Geri-Tsuki, Hiza, Mawashi, Ushiro, Nami-Geashi, Kizami, Ashi-Barai, Ura-Mawashi, Ushiro-Mawashi Kihon Kombinace z pěti různých základních technik v pěti možných pozicích dle zkušebního komisaře Kombinace různých bojových technik (Jiyu-Kamae) dle zkušebního komisaře Shiho-Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki Shiho-Tate-Shuto-Uke, Mae-Geri Shiho-Geri Kombinace Kizami-Tsuki, Kizami-Geri, Gyaku-Tsuki, Mawashi-Geri, Gyaku-Tsuki, Mae-Geri, Mawashi-Geri, Yoko-Geri, Age-Uke, Soto-Uke, Gedan-Barai, Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku-Tsuki, Ushiro-Geri, Mawashi-Geri, Yoko-Geri, Uraken-Tsuki, Gyaku-Tsuki Kata  Shitei Kata Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Taiji Shodan, Taiji Nidan, Hangetsu Kombinace Kanku-Dai, Empi, Hangetsu Kanku-Dai, Empi, Sanchin Jion, Empi, Kanku-Dai, Sanchin Tekui Kata Tekki Nidan, Tekki Sandan, Taiji Nidan, Bassai Sho, Kanku Sho, Chinte, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushino, Meikyo Shodan, Meikyo Nidan, Kaminari, Shiryki, Washi-No-Mai Kumite Jiyu-Ippon-Kumite Prvky sebeobrany Jiyu Kumite Proti dvěma kandidátům stejného stupně Se svázanýma rukama proti dvěma soupeřům Zkušební řád je určený pouze pro vnitřní potřebu členů KFI